قیمت رافینت

رافینت یکی از محصولات جانبی کم ارزش در صنعت تصفیه و پالایش نفت خام محسوب می شود. قیمت رافینت بر اساس مشخصات شیمیایی آن تعیین می گردد و از آن به عنوان خوراک پتروشیمی ها استفاده می شود.

 قیمت رافینت

رافینیت ها بر اساس نوع ساختار کربنی که می تواند شامل 4 یا 5 یا 6 عدد کربن باشد طبقه بندی می شوند. همچنین بسته به نوع مواد اروماتیک یا الفین نیز قابل دسته بندی هستند. رافینت یکی از محصولات جانبی کم ارزش در صنعت تصفیه و پالایش نفت خام محسوب می شود. قیمت رافینت بر اساس مشخصات شیمیایی آن تعیین می گردد و از آن به عنوان خوراک پتروشیمی ها استفاده می شود.

 

کلمات مرتبط : مواد شیمیایی - فروش رافینیت - خرید رافینیت - تولید کننده رافینیت C4 - نرخ رافینیت چیست - مشخصات رافینیت - مواد نفتی و محصولات پتروشیمی - کاربرد رافینیت سی 4 - موارد مصرف رافینیت - خرید رافینیت از بورس - خوراک پتروشیمی - خرید رافینت صادراتی - تولید کنندگان رافینت - raffinate c4 - رافینیت 4 کربنه - رافینیت آروماتیک - MTBE