عکس سدیم هیدروکسید

عکس سدیم هیدروکسید

برای آشنایی و شناخت سود پرک یا سود سوز آور caustic soda به سایت پارس شیمی مراجعه نمایید. دریافت آنالیز و اطلاعات فنی و عکس سدیم هیدروکسید sodium hydroxide و همچنین جهت فروش سود پرک با کیفیت صادراتی و درجه و خلوص تضمین شده با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

عکس سدیم هیدروکسید, عکس سدیم هیدروکسید مایع, عکس سدیم هیدروکسید پرک, عکس سدیم هیدروکسید جامد, عکس سدیم هیدروکسید NaOH 

شکل ظاهری سود سوز آور به صورت مایع و جامد است. سود سوزآور مایع یا سدیم هیدروکسید , محلولی شفاف و بی رنگ است که بوی خاصی نداشته و بسیار ناپایدار است به صورتی که اگر بدون پوشش در محیط قرار گیرد, گاز کربینیک هوا را جذب کرده و تبدیل به سدیم کربنات جامد می شود. سود جامد کاستیک نیز خود به دو صورت سود پرک و سدیم هیدروکسید گرانول تولید می شود. سود پرک 99 درصد به شکل لایه های نازک و پهنی تشکیل می شود و سدیم هیدروکسید گرانوله هم به صورت دانه های گرد و ریزی تولید می گردد.

برای آشنایی و شناخت سود پرک یا سود سوز آور caustic soda به سایت پارس شیمی مراجعه نمایید. دریافت آنالیز و اطلاعات فنی و عکس سدیم هیدروکسید sodium hydroxide و همچنین جهت فروش سود پرک با کیفیت صادراتی و درجه و خلوص تضمین شده با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email: