شرکت آهک لرستان

شرکت آهک لرستان در سال 1363 به منظور تامین نیاز صنایع مختلف به آهک هیدراته و اهک زنده تاسیس شده و در سال 1383 به بخش خصوصی واگذار گردید و با استفاده از ماشین آلات پیشرفته اقدام به تولید محصول با کیفیت نموده است.

 شرکت آهک لرستان

این مجموعه علاوه بر تامین نیاز تعداد زیادی از صنایع داخلی همچنین به دلیل نزدیکی به مزر های زمینی کشور عراق, دارای مزیت صادراتی مناسبی بوده و برای کشور ارز آوری دارد. شرکت آهک لرستان در سال 1363 به منظور تامین نیاز صنایع مختلف به آهک هیدراته و اهک زنده تاسیس شده و در سال 1383 به بخش خصوصی واگذار گردید و با استفاده از ماشین آلات پیشرفته اقدام به تولید محصول با کیفیت نموده است.