سيمان اردبيل و آهك آذرشهر

استان اردبیل به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور دارای شهرک های صنعتی متعدد بوده و نیاز صنایع مختلف را به محصولات متفاوت از جمله سیمان و اهک براورده می سازد.

 سيمان اردبيل و آهك آذرشهر

کارخانه آهک آذرشهر به عنوان یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان آهک در کشور می باشد که به صورت صنعتی اقدام به تولید اهک نموده و انواع مختلف آن نظیر آهک هیدراته و زنده را عرضه می نماید. استان اردبیل به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور دارای شهرک های صنعتی متعدد بوده و نیاز صنایع مختلف را به محصولات متفاوت از جمله سیمان و اهک براورده می سازد.