سولفات منیزیوم

سولفات منیزیم یک ماده شیمیایی و نمک غیر ارگانیک می باشد که از گوگرد, منیزیم و اکسیژن تشکیل شده است و دارای فرمول شیمیایی MgSO4 می باشد. معروف ترین آبپوش آن سولفات منیزیوم 7 آبه با فرمول MgSO4·7H2O است.

سولفات منیزیم, سولفات منیزیم گیاه, سولفات منیزیم اپسوم سالت, کود سولفات منیزیم, نمک سولفات منیزیم, فروش سولفات منیزیم, قیمت سولفات منیزیم, خرید سولفات منیزیم, پودر سولفات منیزیم, کود شیمیایی سولفات منیزیم, سولفات منیزیم 17, سولفات منیزیم در کشاورزی,

کاربرد سولفات منیزیم در کشاورزی

عنصر منیزیم از ارزش فوق العاده ای برای گیاهان برخوردار است زیر نقش اساسی در ساخت رنگدانه, فعالیت آنزیم ها, جذب نیتروژن, ساخت و ساز نشاسته و پروتئین و افزایش محصول دهی دارد. منیزیم عنصری ضروری برای دانه های روغنی محسوب شده و در علوفه دام دارای اهمیت است. کمبود منیزیم در خاکهای اسیدی و شنی و زمین های زراعی که برای سالها از آن ها استفاده زیادی شده است بیشتر به چشم می خورد. گیاهان منیزیم را همچون کلسیم و پتاسیم به صورت یون جذب نموده و این عنصر بر خلاف کلسیم در گیاه پویا است و از بافتهای پیر به بافت های جوان قابل انتقال می باشد.

 

زمان و روش مصرف کود سولفات منیزیم

کود سولفات منیزیوم باید در زمان شخم زنی به همراه دیگر کود ها به خاک داده شود. برای تغذیه چغندر و ذرت و حبوبات از محلول دو درصد سولفات منیزیوم استفاده می شود. زمان مصرف این کود در باغ های میوه در اواخر اسفند و در زمین های کشاورزی پیش از کشت و یا توسط سیستم آبیاری می باشد. مقدار مناسب مصرف پنج تا ده کیلوگرم در یک تن آب است. در سبزی کاری در مرحله نشاء زنی و در گیاهان زراعی حدود 30 روز پس از سبز شدن از این کود استفاده می شود.

نوعمحلول پاشیخاکی(چالگود)
درختان میوه وتاکستانها5 تا 10کیلوگرم در 1000 لیتر آب. زمان مصرف هم اوایل خرداد می باشدبه مقدار 500 تا 1000 گرم به هر درخت نسبت به سن و شدت کمبود در عمق ریشه های نهال در اوایل بهار همراه با سایر کودهای اصلی زیر خاک گردد
سبزی نشانی5 تا 10 کیلوگرم در 1000لیتر آب.زمان مصرف هم اوایل خرداد می باشد.در سبزی نشانی به خصوص کرفس و گل کلم به مقدار 20 کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت زیر خاک گردد

 

دیگر کاربرد های سولفات منیزیم

سولفات منیزیم علاوه بر اینکه به عنوان یک کود شیمیایی و ریز مغذی در کشاورزی استفاده می شود همچنین دارای مصارف زیر هم هست:

  • به عنوان خوراک دام و طیور
  • در صنایع پتروشیمی برای حفاری چاه های نفت
  • تولید الکل و خمیر مایه
  • صنایع داروسازی

سولفات منیزیوم

فروش سولفات منیزیوم

سولفات منیزیم خوراکی

سنگ صفرا و سولفات منیزیم