سود کاستیک چینی

پارس شیمی عرضه کننده سود کاستیک مایع و فروش سود پرک کاستیک با کیفیت صادراتی و خلوص بالا

 سود کاستیک چینی, فروش سود کاستیک چینی, خرید سود کاستیک چینی, قیمت سود کاستیک چینی, تولید سود کاستیک چینی, واردات سود کاستیک چینی, سود کاستیک چینی صادراتی

سود کاستیک یک ترکیب قلیایی قوی می باشد که دارای موارد مصرف فراوانی در بسیاری صنایع است. بسیاری از کشور ها اقدام به تولید کاستیک سودا یا سود کاستیک می نمایند. کشور امریکا بیشترین میزان تولید سود سوزاور را در جهان به خود اختصاص داده و طبق براورد ها در سال 2004 در حدود 4 میلیون تن سود سوز آور مایع تولید نموده است.

میزان تولید جهانی کاستیک سود و فروش سود پرک در حدود 60 میلیون تن می باشد که حدود 60 درصد آن در صنایع مختلف به مصرف می رسد. میزان استفاده از سدیم هیدروکسید به حدی وسیع می باشد که امکان بیان همه کاربرد های این وجود ندارد اما بیشترین میزان تولید سود پرک در چند صنعت خاص است که بخش وسیعی از مصرف این ماده را دارند.