سدیم هیدروکسید ph

سدیم هیدروکسید ph

پارس شیمی | سایت مرجع در مورد مطالعه سدیم هیدروکسید یا سود پرک ph و اسیدیته آن و دیگر ویژگی های شیمیایی و فیزیکی و موارد مصرف و شکل ظاهری و خصوصیات شیمیایی این ترکیب پر کاربرد شیمیایی و نیز فروش سود پرک

سدیم هیدروکسید ph

سدیم هیدروکسید pH قلیایی داشته و در حالت مایع به صورت مایعی بی رنگ و بی بو و در حالت جامد به صورت پرک و سفید رنگ می باشد و ترکیب نا پایدار دارد.

 

سدیم هیدروکسید ph

سدیم هیدروکسید ph بسیار بالایی داشته و یکی از قلیایی ترین مواد شیمیایی می باشد. pH سدیم هیدروکسید یا سود پرک برابر با 14 است و از آن برای تنظیم اسیدیته محصولات در کارخانجات استفاده می شود. همچنین برای خنثی سازی اسید ها و اکسید های اسیدی نیز کاربرد دارد که این امر موجب استفاده فراوان آن در صنایع پتروشیمی و استخراج نفت خاک گشته است.

پارس شیمی | سایت مرجع در مورد مطالعه سدیم هیدروکسید یا سود پرک ph و اسیدیته آن و دیگر ویژگی های شیمیایی و فیزیکی و موارد مصرف و شکل ظاهری و خصوصیات شیمیایی این ترکیب پر کاربرد شیمیایی و نیز فروش سود پرک

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email: