رافینت

C4 | raffinate

رافینت باقیمانده ای از استخراج یک ماده از محلول با استفاده از حلال می باشد که معمولا محصول جانبی با ارزش پایین بوده و ممکن است در هر صنعتی وجود داشته باشد. رافینیت ترکیبی از اجزاء مختلفی مانند الفین , آلکان , پارافین و ترکیبات آروماتیکی است و با توجه به نوع هیدروکربن استفاده شده می تواند به صورت رافینیت C4 و C5 و C6 باشد.

رافینت, رافینیت, raffinate c4

رافینیت یکی از محصولات جانبی تصفیه و پالایش نفت خام می باشد که به صورت الفینی یا آروماتیکی تولید شده و شامل ترکیبات BTX است. این محصول به عنوان خوراک صنایع پایین دستی اولفینی به منظور تولید بنزین و پلی اتیلن مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله کاربرد ها و مصارف رافینت را می توان در تنظیم اکتان بنزین دانست که سبب بهتر سوختن و کاهش آلودگی های حاصل از آن می شود. رافینیت یکی از محصولات پتروشیمی صادراتی کشور ما می باشد که به میزان زیادی به کشور های مختلف از جمله کشور های همسایه صادر شده و ارز آوری مناسبی را برای کشور دارد.

رافینت c4

فروش رافینت

قیمت رافینت

رافینت چیست

آنالیز رافینت

تولید رافینت

خرید رافینت

ترکیبات رافینت

کاربرد رافینت

فروشنده رافینت

صادرات رافینت