اکسید بور

اکسید بور ماده ای شیمیایی می باشد که از ترکیب بورون و اکسیژن با فرمول ساختاری B2O تشکیل شده و به دو صورت گرافیت شکل و الماس شکل است. بور اکسید ترکیبی ناپایدار می باشد.

اکسید بور

ترکیبی دیگر از بور اکسید نیز وجود دارد که آن را تری اکسید بور می نامند و دارای فرمول B2O3 است. ماده ای سفید رنگ, شیشه ای و جامد می باشد و حالت آمورف (بدون شکل مشخصی) دارد. کاربرد های اکسید بورون به شرح زیر می باشد:

  • به عنوان ماده اولیه در تولید دیگر ترکیبات بور نظیر کربید بور
  • عامل گدازنده در لعاب سازی و تولید شیشه
  • در تولید شیشه های بوروسیلیکات
  • ماده کمکی در تولید فایبرگلاس
  • به عنوان یک کاتالیزور اسیدی در سنتز های ارگانیک
  • در تولید گالیوم ارسنید کریستاله

 

تولید اکسید بور

برای تولید کریستال های اکسید بورون از طریق اسید شویی بوراکس در کوره فیوژن اقدام می شود. در دمای بیش از 750 درجه سانتی گراد, لایه اکسید بور ذوب شده از سولفات سدیم جدا می شود. این ماده سپس خنک شده و با خلوص 96-97% جمع اوری می گردد.