آهک هیدراته همدان

آهک هیدراته با فرمول شیمیایی هیدروکسید کلسیم به صورت پودری عرضه می شود و برای تولید آن می توان هم از دستگاه هیدراسیون استفاده نمود و هم به طور مستقیم آهک زنده را با آب ترکیب کرد.

 آهک هیدراته همدان

برای تولید آهک هیدراته ابتدا باید اقدام به تولید اهک کلسینه از کرنات کلسیم نمود. این امر در کوره های آهکپزی اتفاق می افتد که هم به صورت سنتی وجود دارد و هم امروزه نوع روتاری آن ساخته شده است. آهک هیدراته با فرمول شیمیایی هیدروکسید کلسیم به صورت پودری عرضه می شود و برای تولید آن می توان هم از دستگاه هیدراسیون استفاده نمود و هم به طور مستقیم اهک زنده را با آب ترکیب کرد.