آهک هیدراته نیک

یکی از انواع آهک که دارای اهمیت زیادی برای بخش های مختلف صنعتی می باشد آهک هیدراته است که آن را با اسامی مختلفی چون اهک شکفته و یا آبخورده هم می نامند و به صورت پودری تولید می شود.

 آهک هیدراته نیک

اهک هیدراته با استفاده از ترکیب آب با بخار آب جوش با اهک زنده به دست می آید. این ماده به دلیل نوع فرمول شیمیایی آن با نام هیدروکسید کلسیم هم شناخته می شود و دارای دانه بندی ریزی است. یکی از انواع آهک که دارای اهمیت زیادی برای بخش های مختلف صنعتی می باشد آهک هیدراته است که آن را با اسامی مختلفی چون اهک شکفته و یا آبخورده هم می نامند و به صورت پودری تولید می شود