آهک آبیک

آهک ماده ای معدنی و حاوی کلسیم فراوان است که به صورت اکسید کلسیم و هیدروکسید کلسیم وجود داشته و از آن برای مقاصد مختلفی چون تولید مصالح ساختمانی و راه سازی و ... استفاده می شود.

 آهک آبیک

این ماده چه به صورت آهک هیدارته و چه به صورت آهک زنده در صنایع مختلفی مصرف می شود. به دلیل قیمت ارزان , چسبندگی بالا و نفوذ ناپذیری در برابر آب به عنوان بهترین ماده ساختمانی کاربرد دارد. آهک ماده ای معدنی و حاوی کلسیم فراوان است که به صورت اکسید کلسیم و هیدروکسید کلسیم وجود داشته و از آن برای مقاصد مختلفی چون تولید مصالح ساختمانی و راه سازی و ... استفاده می شود.