آنالیز گوگرد گرانول

آنالیز گوگرد گرانول حاوی اطلاعات مختلفی چون درصد خلوص گوگرد, اش, رطوبت و ... می باشد. البته باید توجه داشت که آنالیز محصولات تولید شده در پالایشگاه های مختلف با هم تفاوت هایی دارند که ممکن است در تولید محصولات مختلف تاثیر گذار باشد بنابراین باید پیش از خرید به آنالیز گوگرد همان تولید کننده توجه نمود. آنالیز محصول تولید شده در پالایشگاه خانگیران که یکی از بزرگترین تولید کنندگان سولفور در کشور باشد به صورت زیر است.

آنالیز گوگرد پالایشگاه خانگیران
مقدارروش محاسبهواحدعناصر موجود
Max. 0.09ISO 3425(wt %)Ash Content
Max. 0.09B.S. 4113(wt %)Hydrocarbon
Min. 99.7B.S. 4113(wt %)Purity ( on dry basis )
Max. 0.8B.S. 4113(wt %)Moisture Content
Max. 0.02ISO 3704(wt %)Acidity ( as H2SO4 )

کلمات مرتبط : سولفور - فروش گوگرد پودری - قیمت گوگرد میکرونیزه - خرید گوگرد کلوخه - تولید گوگرد گرانول - کاربرد گوگرد در کشاورزی - خواص صابون گوگرد 10 درصد - گوگرد بنتونیت دار گرانوله - پودر گوگرد میکرونیزه - گوگرد پالایشگاه خانگیران - قیمت گوگرد در بورس - فروش گوگرد صادراتی - گوگرد مایع چیست - sulfur - خواص گوگرد پودر - تولید کننده گوگرد کشاورزی