۲۶-۰۹-۱۳۹۶

خاک فسفات Phosphate

۲۶-۰۹-۱۳۹۶

روش ساخت و عمل آوردن شفته آهک

۲۶-۰۹-۱۳۹۶

انواع سنگ آهک

۲۶-۰۹-۱۳۹۶

پایدار سازی خاک رس با استفاده از آهک

۲۶-۰۹-۱۳۹۶

تحقیقی در مورد تاثیر آهک در تصفیه فاضلاب

۲۶-۰۹-۱۳۹۶

تثبیت خاک رس با آهک و پودر سنگ

۲۶-۰۹-۱۳۹۶

ابداع تکنولوژی تولید کاغذ از پودر سنگ آهک

۲۶-۰۹-۱۳۹۶

آهک چیست و چه کاربردی دارد  

۲۶-۰۹-۱۳۹۶

آشنایی با سولفات آلومینیوم

۲۶-۰۹-۱۳۹۶

واکنش باور نکردنی اسید سولفوریک و شکر

۲۶-۰۹-۱۳۹۶

عوارض سود پرک برای بدن انسان

۲۶-۰۹-۱۳۹۶

اگر سود مایع یخ بزدند چه اتفاقی رخ می دهد